Mina hjärtefrågor i kommunal-och landstingsvalet.

Jag vill skapa möjligheter för kommuninvånare, som saknar egen dator och/eller datorkunskap till information och kommunikation för ett interaktivt deltagande i den kommunala demokratin.
• Stärka kommuninvånarnas delaktighet genom en interaktiv kommunal hemsida och talsyntes för synskadade med möjlighet att lyssna på kommun- och lokala gratistidningar.
• Det påstås pågå ett pensionärsuppror för rättvis skatt. En skatteorättvisa mellan löntagare och pensionärer, som vi inte kan acceptera.
• Sverige är det enda landet i världen där pensionärer betalar mer skatt än de yrkesaktiva!
• Vi ingick inte i fempartiöverenskommelsen ( S + ”alliansen”) om det nya premiepensionssystemet med allt vad den innebär. Bl.a. den s.k. ”bromsen” som innebär sänkt pension bl.a. i år med 3 %!
• I vår kommun Österåker finns det en sexpartiöverenskommelse, som innebär att vi inte får delta i de kommunala nämnderna och styrelserna, som revisorer eller som nämndemän/lekmannadomare. Idag finns 9 partier i kommunfullmäktige, efter valet kanske 11, vilka ska då uteslutas från deltagande i nämnder etc.?
• Underlaget att för 10 år sedan överföra/”låna” 257 miljarder från AP-fonderna till staten var otillräckligt. Vi tycker inte att resterande skuld på 93 miljarder ska betalas. För att stärka AP-fonderna bör man överföra PPM-avgiften till inkomstpensionen och slopa bromsen. Dessutom har ju staten lånat 120 miljarder till jobbskatteavdraget, som inte har skapat nämnvärt med nya jobb.
• Pensionärer skulle konsumera mer om de fick ökad köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva.
• Satsa så att välfärden fördelas till alla medborgare och inte gynnar lyxkonsumtion och övervinster.
• En liten hemtjänst avgift behövs för att motverka överbruk, men alla ska ha råd. Hemtjänstsystemet bidrar till att kommunerna monterar ner sitt tjänsteutbud. Blir kostnaden högre om man använder den kommunala tjänsten än om man utnyttjar RUT-avdraget, då minskar efterfrågan och kommunen kanske tar bort tjänsten? Men det riktigt orimliga ligger i att det bara är personer som har en viss inkomst som kan dra full nytta av avdraget för hushållsnära tjänster. Risken finns då att de med låga pensioner varken kan få privat eller kommunal hemtjänst. Skattepengarna går till subvention i stället för till hemtjänst. Vi vill ha en behovsprövad hemtjänst till låg kostnad.
• Lagen ålägger Österåkers kommun ansvar för vissa områden ex. brist på platser för särskilt boende.
• Därutöver har kommunen ett ansvar för omfördelning av resurserna så att de kommer alla invånare till del.
• Enligt prognoser kommer det att dröja kanske fem-sex år innan pensionerna åter är tillbaka på den nivå som gällde förra året 2009. Under denna period då pensionärerna får sänkta pensioner torde löntagarna fortsatt få en viss löneökning. Den ¬ekonomiska klyftan kommer därför kraftigt att vidgas ytterligare mellan generationerna. Vi riskerar att få ett generationskrig!
• Privatiseringar är ett ideologiskt villospår som inte gynnar medborgarna. Den s.k. ”valfriheten” har blivit på producenternas villkor. Uppdelningen på många utförare har skapat ineffektivitet och kaos. Skräckexempel är tågtrafiken och elmarknaden.
• Kommuner och landsting måste samarbeta vad gäller primärvård, sjukhusvård och äldreomsorg.
• Vårdval blir hälsoval vid rödgrön valseger.
• Behoven styr vården. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov!
• Hälsoinriktat och förebyggande
• Förstärk landstingsvården
• Distriktssköterskans roll bör återupprättas
• Solidariskt ersättningssystem.
• En rödgrön seger i landstingsvalet i september innebär stora förändringar för den som söker sig till primärvården. Efter två år med ett misslyckat och hårt kritiserat Vårdval Stockholm sätts nu folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet i fokus. Ett viktigt krav från Vänsterpartiets sida i den rödgröna modellen, är att kompetensen hos vårdens olika yrkesgrupper ska tas tillvara bättre än idag. Det gäller inte minst kvinnodominerade vårdyrken som distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det ska också finnas möjlighet att profilera sig gentemot olika grupper som diabetiker och astmatiker.
• Vi föreslår också att vårdenheter i landstingets egen regi ges möjlighet att övergå i så kallade intraprenader, med större självbestämmande för personalen. Men framför allt ska den landstingsdrivna vården få de resurser den behöver för att göra ett bra jobb.
• Underlätta för äldre att bo kvar i sitt hem i kommunen så länge som möjligt.
• Upprätta ett särskilt Äldrecentrum för att samordna alla äldrefrågor.
• En Äldrevårdscentral (ÄVC) ska kunna erbjuda de som är 65+ att lista sig där för all slags hälso- och sjukvård utöver akutvård som kräver
akutsjukhusets resurser. Den kan även vara remissinstans för multisjuka äldre som tar mycket tid och resurser i anspråk på en vanlig husläkarmottagning. ÄVC kan även ha anknytning till äldreforskning. Även hemsjukvård och ansvaret för de medicinska insatserna i övriga omvårdnadsboenden kan ingå i ÄVC.
• Stoppa privatiseringen av vård- och äldreomsorg. Privata vinstdrivande bolag som tagit över vård, äldreomsorg och andra välfärdstjänster har sparat in på både personal och kvalitet – utan att det har blivit billigare för vårdtagarna.
• Kompetensutveckla och förbättra villkoren för de anställda inom omsorgen.
• Förbättra arbetsklimatet och minska tidspressen i hemtjänsten.
• Kommunen måste ta sitt ansvar för att de äldre som behöver sjukhemsplatser och hemtjänst ska få det de är beviljade till enligt sociallagen.
• Fler avlastningsplatser, utbildning och rekreationsmöjligheter för vårdande anhöriga behövs.

Källa:http://www.nyhetsverket.se/nyhet/9962/Mina-hjärtefrågor-i-kommunalvalet-2010

Om vivenius

Jag är 77 år född i Norrköping och än så länge gift sedan 55 år med samma kvinna.
Det här inlägget postades i "Bromsen", AP-fonderna, Äldrecentrum, Äldrevårdscentral, Dataväntjänst, Digialt utanförskap, Ekonomi, Elmarknaden, Fempartiöverenskommelsen, Generationskrig, Hälsoval, Hemtjänstavgift, Information, kommunikation, interaktivitet, demokrati, KF, Landstingsvården, Mandatfördelning, Multisjuka, Nya partier, Orättvis pensionärsskatt, Parkeringsskiva, Pensionärsuppror, Pensioner, PPM, Remissinstans, RUT-avdrag, Särskilt boende, Sexpartiöverenskommelse, Skattesänkningar, Sociallagen, Talsyntes, Tågtrafiken. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s