POLISANMÄLAN MOT KOMMUNALRÅDEN I ÖSTERÅKER.

 • IGS f.d. KSO numera KFO
  IGS f.d. KSO numera KFO

  Polisanmälan mot kommunalråden i Österåker.

  Publicerad: 2011-05-03 18:03:14

  Inrikes – Österåker – Visa på karta – Anmäl nyheten

  Österåker 2011-04-29

  Polismyndigheten i Täby
  Box133
  183 22 Täby

  Föreningen Österåkers Framtid (org.nr. 802455-5438) vill få klarlagt om brott begåtts, eller ej, av den nya och förutvarande ordföranden i Österåkers kommunstyrelse; kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman och förra kommunalrådet Ingela Gardner Sundström

  Förskingring?
  Oljemålningen
  Ingela Gardner Sundström har, troligen våren 2010, beställt en oljemålning av sig själv att betalas med skattemedel. Verket har utförts av Anna Toresdotter, konstnär i Österåker. Någon dokumentation av beställningen samt förfrågan hos andra konstnärer har inte kunnat visas.

  I media har förra kommunalrådet, sedan tavlan upptäckts undanställd i Österåkers kommunalhus, medgivit att detta kanske inte varit det klokaste av hennes beslut. Fakturan om 31 250 kronor har godkänts och attesterats av Ingela Gardner Sundström själv och kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Lars Österlind; under föregivande att det varit kutym i kommunen att låta avbilda tidigare kommunstyrelseordföranden. Detta är osant intygande

  Beställningsjobbet har skett med konstnären enkom per e-post, Ingela Gardner Sundström, som säger sig inte ha sparat korrespondensen. Den dator som Ingela använt sig av bör gå att kontrollera/beslagta.

  Den aktuella oljemålningen bör beslagtas som bevis, då den förutom dess egenvärde utgör bevismaterial, samt att den eller de som förfogar över den nu ingalunda har rätt därtill.

  Trolöshet mot huvudman?
  Hyra av lokaler på Ljusterö och beslut om inköp av konst för 10 miljoner kronor
  Kommunstyrelsen har den 3 maj 2010 föreslagits att förhyra lokaler vid Ljusterö Torg för att där ha turistbyrå året runt samt att inrymma en konstsamling som ägs av Östrasalt AB, i vars styrelse ägaren till Förvaltnings AB Ljusterö Torg sitter, tillika förtroendeman i dåvarande byggnadsnämnden, vilken då leddes av maken till kommunstyrelsens ordförande. Förslaget från ordföranden antogs av kommunstyrelsen 2010-05-03 § 131. Någon som helst dokumentation av hur ärendet anhängiggjorts i kommunen finns inte.

  Under sommaren 2010 sker en ”smyginvigning” av konstsamlingen, vilket må uppfattas som att en officiell sådan skall äga rum senare under året.

  När nyvalda kommunfullmäktige sammanträder den 8 november föreslår majoriteten, som leds av Ingela Gardner Sundström, att det presidium, som fungerat under den gångna mandatperioden väljs till fullmäktiges presidium för de två återstående månaderna av 2010 och att kommunstyrelsen som sitter, i vilken fru Gardner Sundström är ordförande, får förlängd mandatperiod året ut.

  När sedan budgeten skall fastställas visar det sig att det finns förslag om inköp av den konst som tidigare nämnts för 10 miljoner kronor. Vi menar att detta har varit uppgjort från allra första början; från beslut om hyra och sedan inköp. Kan tanken ha varit att vid den officiella invigning få överlämna en check om 10 miljoner till Östrasalt AB? Det finns all anledning att utröna om korruption föreligger.

  Kommunfullmäktige beslutade den 8 november den budget som innehöll beslut att förvärva konstsamlingen. Kommunstyrelsen hade dessförinnan vid sammanträdets början 25 oktober fått hela budgeten framlagd på bordet. På tre rader i budgetsammanfattningens 28 sidor nämndes att konstsamling skulle inköpas. Budgeten hade dessförinnan inte delgivits till kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen behandlade inte budgeten över huvud taget utan fungerade endast som en ”expedition” före framläggandet av budgeten till fullmäktiges sammanträde 8 november. Ingen information om konstköpet lämnades till styrelsen.

  Efter att beslutet om konstköp överklagats 17 november mottog Österåkers kommun ett föreläggande från förvaltningsrätten i Stockholm 25 november att yttra sig över konstköpsbeslutet av den 8 november. Kommunstyrelsen inkallas till extra sammanträde 13 december för att godkänna ett förslag till yttrande som skall fastställas senare samma dag av kommunfullmäktige. I förslag till yttrande gör Österåkers kommun gällande ”att ärendet har beretts i laga ordning då Kommunstyrelsen den 25 oktober 2010, § 215, behandlade frågan i samband med budget 2011, inför fullmäktiges avgörande den 8 november 2010, § 150.”

  En politiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut att godkänna förslaget till yttrande. Reservationen gjordes på grund av att yttrandet var osant och manipulativt; d.v.s. direkt lögnaktigt.

  Under den gångna månaden har vi kunnat utröna att kommunen förhyrt lokalerna av Östrasalt AB som i sin tur hyr dem av Förvaltnings AB Ljusterö Torg, något som inte redovisats vid kommunstyrelsens beslut 2010-05-03.

  Avtackningsfester

  Avtackningsfest för 283 000:- för en person som sitter kvar, om än inte på exakt samma post, och det hon själv medverkat till vill föreningen att det utreds om förskingring av allmänna medel eller misstanke om korruption föreligger.

  Vid två olika tillfällen utöver traditionell årsavslutning 14 januari 2011 och 21 januari 2011 har så kallade avtackningsfester hållits med anledning av att Ingela Gardner Sundström avgått som kommunstyrelseordförande (2002-2010); hon har tillträtt som ordförande i kommunfullmäktige 2011-01-01 och således ej lämnat kommunalpolitiken. Kostnaderna för dessa tre arrangemang uppgår till mer än en kvarts miljon. Kommunstyrelsens konto för representation år 2011 uppgår totalt till 300 000.

  De två senaste arrangemangen har tillsamman med andra beslut och händelser lett till kraftiga protester från kommuninvånare. Vem eller vilka är ansvariga för arrangemangen, som enligt deras mening faller utanför den verksamhet som kommunen skall bedriva. Lokala media har uppmärksammat detta och flera inslag har förekommit i regionala TV-sändningar.På fråga om vilka som är ansvariga för besluten har uppgivits ”kommunledningen”. Vilka är det då? Enligt kommundirektören Gun Britt Nikolausson så är det kommunalråden Ingela Gardner Sundström (m), Elisabeth Gunnars (fp) och oppositionsrådet Björn Sundman (s) som givit dåvarande politiska sekreteraren Michaela Fletcher Sjöman uppdraget att anordna avtackningsfesten 14 januari; fru Fletcher Sjöman är sedan årsskiftet ny kommunstyrelse-ordförande.

  Till media har uppgivits att arrangemanget – 14 januari hade budgeterats till 145 000 kronor i verkligheten så har kommunen hittills fakturerats 251 554 kronor.

  Den offert som inlämnats till kommunen i december 2010 innehåller inslag som minst sagt är litet udda för ett kommunalt arrangemang; exempelvis dekoration av lokal för 130 000 kronor! Redan här borde de ansvariga ha tagit sig en funderare, kanske?

  Sedan den s.k. kommunledningen – den för 2010 – pressats så vill vare sig Elisabeth Gunnars eller Björn Sundman vidgå något deltagande i besluten. Ingela Gardner Sundström menar, enligt Södra Roslagen – Mitti (edition vecka 14 sid 6), att hon godkänt en enklare avtackning. Michaela Fletcher Sjöman har inte haft den ställning att hon kunnat beställa ett arrangemang av denna omfattning. Några dokumenterade beslut eller beställningar har ej kunnat uppvisas.

  Att sådana här beslut inte kan fattas av enskild ledande politiker är helt klart enligt kommunens egna reglementen.

  På grund av de osanna intyganden så har ingen huvudman klart kunnat definieras, varför föreningen anser att en utredning bör göras.

  Mot bakgrund av ovanstående samt omfattande protester (demonstrationer, insändare och tidningsartiklar m.m.) hemställs att det utredes vilka oegentligheter som har begåtts, det är viktigt ur allmänt intresse.

  Magnus Åström Håkan Westin

  www.osterakersframtid.se
  Föreningen Österåkers Framtid (802455-5438)
  c/o Magnus Åström ordförande
  Krutvägen
  184 60 Åkersberga

  Om vivenius

  Jag är 77 år född i Norrköping och än så länge gift sedan 55 år med samma kvinna.
  Det här inlägget postades i POLISANMÄLAN och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google-foto

  Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s