Trygghetsbostäder saknas i Österåkers kommun

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26321/Trygghetsbostäder-saknas-i-Österåkers-kommun

Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka seniorer – med olika ekonomiska resurser – att i tid flytta till en bostad som fungerar att åldras i och samtidigt frigöra bostäder som eftertraktas av yngre hushåll.

Både vi ålderspensionärer och Österåkers kommun tjänar på investeringar i att göra kommunens befintliga bostadsbestånd mer tillgängligt.
Då ökar livskvaliteten för oss äldre och notan för omsorgen och dyra särskilda boenden kan hållas nere.

Debatten om bostadsbristen i Österåker lägger sällan vikt vid att många äldre människor drabbas. Men att bygga nytt, och då ofta dyrt, kan inte vara den enda lösningen på bostadsproblemen.

Det mesta är faktiskt redan byggt – vi måste fokusera minst lika mycket på att utveckla det stora bostadsbestånd vi redan har.

Många ålderspensionärer bor i dag i en illa fungerande bostad. Det kan handla om en stor villa eller ett radhus med badrum på ovanvåningen, höga trösklar och trappa vid ytterdörren.

Eller för den delen en lägenhet i ett av de många tre- eller fyravåningshus som byggts utan hiss, med en trappa i entrén och tung entrédörr.

Det gör att äldre inte kommer ut ur sina hus, behöver mer omfattande omsorg och stöd samt riskerar både isolering och fallskador.

Det är kostsamt för den enskilde och för kommunen. Samtidigt blir vi pensionärer allt fler och vi lever längre. Bra bostäder där vi kan åldras och må bra är avgörande för vår livskvalitet och för att hålla tillbaka omsorgsbehoven framöver.

Hur många trygghetsbostäder planerar Österåker till 2018 och efter valåret 2018 och hur många gemenskapsboende planeras för framtiden?

Att bygga nya och ofta dyra bostäder kan inte vara lösningen på allt, och är något som långt ifrån alla äldre har råd med.

Tvärtom finns en stor potential att utveckla det befintliga bostadsbeståndet och fokusera på att göra det mer tillgängligt.

Med relativt enkla åtgärder skulle det gå att bo kvar – när och om man vill.

Jag ser fram emot debatt, initiativ och beslut i denna, för så många av oss, livsviktiga fråga!

Vi äldre vill inte bli en börda för våra barn. Vi vill vara med i planeringen, vi vill bo så att vi kan klara oss själva och vår vardag så länge som möjligt. Vi vill inte bo ensamma och isolerade – men vi måste komma ut!

I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal, matsal och en trygghetsvärd. En person i hushållet ska ha fyllt 70 år. Hen söker trygghetsboende via Armada Fastigheter AB.

Hustrun Berit undrar om boende i Armada, som är yngre än 70 år automatiskt får erbjudande om det billigare trygghetsboendet, när de fyller 70 år?

Om det är så, vilket hon tror, missgynnas ju övriga intressenter som inte redan är hyresgäster hos Armada, då de också fyllt 70 år.

Enligt kommunallagen ska ju dessutom alla kommuninvånare behandlas likvärdigt.

Min hustru sökte trygghetsboende när hon fyllde 70 år och hon är idag 74 år och multisjuk. Hon förstår inte den info hon har fått från Armada att det är 5-6 års väntetid på en sådan bostad i hennes fall.

”Du måste också betala den årliga administrativa avgiften (325:- för extern sökande (bor ej i Armadas bestånd) eller 100:- för intern sökande (bor redan i Armadas bestånd) för att behålla din kötid.\” Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt och Armada är ju ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag för vilket kommunallagen gäller.

Källa:
http://www.armadafast.se/boende/bostadskö/

Jag tolkar källan som att alla måste stå i samma bostadskö och erbjudas hyresbostäder på samma villkor för att kunna få ett billigare trygghetsboende, om så önskas vid fyllda 70 år.

Den väsentliga skillnaden är att den årliga avgiften för att stå i kö är betydligt högre om hen inte redan är hyresgäst hos Armada.

http://www.osteraker.se/boendemiljo/arkivboendemiljo/nyhetsarkiv2017boendemiljo/nyvdforarmada.5.34c09d9815c0cf836191a97.html

Finns det trygghetsbostäder i kommunen? Ja, men endast 139 st.

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre som önskar det tillgång till större gemenskap och trygghet. För att flytta in i en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal är gemensamma nämnare för många.

Med trygghetsbostäder avses trygghetsbostäder som tillkommit både med och utan investeringsstöd.

Multisjuka
Flera olika definitioner
Multisjuka kan definieras på olika sätt. Enligt en definition ska man vara 77 år eller äldre och ha två eller flera sjukdomar samtidigt. Enligt den definitionen är ungefär 55 procent multisjuka. Äldrecentrum har i flera av sina utredningar använt en betydligt mer bestämd definition. Enligt den ska man vara 75 år eller äldre, ha vårdats inom sluten sjukhusvård vid tre eller flera olika tillfällen under ett år och ha tre eller flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper. Enligt denna definition var 13 procent av patienter inom slutenvården i Stockholms län i åldersgruppen 75 år och äldre multisjuka år 1996.

Sammanhang i kontakterna med vården
Behoven som multisjuka utrycker i olika fallstudier är att de vill ha kontinuitet i kontakterna med vården och omsorgen. De vill se ett sammanhang mellan olika insatser och vill ha eget inflytande. Förutsägbarhet och kontroll över vad som ska hända efterfrågas också.

Samarbete krävs
Behoven som multisjuka ger uttryck för stämmer väl överens med målformuleringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Men lagarna i sig innehåller inga riktlinjer för hur man ska nå de övergripande målen. För att nå dit krävs ett väl fungerande samarbete mellan landsting och kommun.

Multisjuka hamnar i kläm
I stället för att göra en sammanvägd individuell bedömning av hela sjukdomsbilden i samarbete med inblandade parter skickas ofta dessa patienter mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst. Den ena vet sällan vad den andra har sagt och gjort. Resultatet blir att svårt sjuka ofta hamnar i kläm.

Källa: boverket.se/contentassets/6e0a263248b4471fb2301b099e136c0b/aldre—2017.xlsx

 

Källor: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-201585/ och

http://www.gp.se/nyheter/debatt/fler-ska-kunna-bo-kvar-så-länge-som-möjligt-1.4726337 och

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-regeringen-maste-agera-smarta-aldreboenden-19271 och

http://www.gp.se/nyheter/debatt/anpassa-bostäderna-för-äldre-och-spara-miljarder-1.4706770

Annonser

Om vivenius

Jag är 77 år född i Norrköping och än så länge gift sedan 55 år med samma kvinna.
Det här inlägget postades i Trygghetsboende., Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s