Vår plikt att inte glömma de mest utsatta.

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26332/Vår-plikt-att-inte-glömma-de-mest-utsatta

Annonser
Publicerat i Hemlösa, Uncategorized | Lämna en kommentar

Seniorer gör Er hörda!

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26331/Seniorer-gör-Er-hörda%21

 

Den 9 september 2018 är det val igen till riksdagen, kommuner och landsting. Temperaturen börjar höjas, det märks på många sätt. Vi som är ”70-plussare”, hur många av oss har på allvar funderat över att ställa upp för ett politiskt parti, och kanske bli kandidat till riksdagen? Förmodligen är vi lätt räknade. Men tiden kanske är kommen att tänka om. Vi behövs inte bara i arbetslivet utan även i politiken, i allra högsta grad. Inför valet 2018 är det kanske lite sent påtänkt. Partiernas nomineringsprocess är inne i sin slutfas, snart går det att få en överblick över läget: Hur många äldre finns med denna gång, och har de en chans att bli valda? I landets högsta beslutande församling, Sveriges riksdag, är den seniora erfarenheten och mångfalden skrämmande låg. Personer över 65 år utgör i dag en fjärdedel av väljarna. Men bara 2,6 procent av de riksdagsledamöter som valdes in i riksdagen 2014 var seniorer. Underskottet på seniorer i landets högsta beslutande församling är under all kritik och får en rad negativa konsekvenser.

Publicerat i Kommunpolitik,, Uncategorized | Lämna en kommentar

Väljarnas röster i kyrkovalet får inte genomslag.

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26330/Väljarnas-röster-i-kyrkovalet-får-inte-genomslag

Publicerat i Kyrkovalet, Uncategorized | Lämna en kommentar

I Matteus kyrka i Norrköping döptes jag 1941.

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26329/I-Matteus-kyrka-i-Norrköping-döptes-jag-1941

Publicerat i Kyrklig öppenhet, Uncategorized | Lämna en kommentar

Sexuella trakasserier på Runö kursgård ,Åkersberga

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26327/Sexuella-trakasserier-på-Runö-kursgård-Åkersberga

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu finns IKEAs Kamprad även i Åkersberga.

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26324/Nu-finns-IKEAs-Kamprad-även-i-Åkersberga%21

Publicerat i Särskilt boende, Uncategorized | Lämna en kommentar

Mer kvar på äldre dar!

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/26323/Mer-kvar-på-äldre-dar%21

Jag anser att nuvarande pensionssystem har misslyckats med att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott liv.
Mitt parti sitter inte med i den s.k. ”Pensionsgruppen” eftersom vi inte stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse, den uppgörelse som resulterade i dagens pensionssystem.
Mitt parti krävde redan innan pensionsöverenskommelsen träffades mellan de borgerliga partierna, som då hade regeringsmakten och socialdemokraterna kort före valet i september 1994 att pensionsfrågan skulle ha prövats i allmänna val.
Vi såg redan då att systemet inte skulle bli rättvist när invånare som jag födda på 1940-talet och framåt skulle gå i pension.
Idag kan alla se att vi fick rätt i den kritik vi framförde då.
I dag har vi ett pensionssystem där en allt större grupp pensionärer får en pension som det knappt går att leva på.
Vi vill fortfarande att systemet ska reformeras. Pensionssystemet är både ojämlikt och kvinnofientligt.
Det nuvarande pensionssystemet förstärker ojämlikheten då det i praktiken omfördelar från lågavlönade till högavlönade.
Den som haft hög lön, bra arbetsvillkor och lägre risk för sjukskrivning får en hög pension.
De lägre tjänstemän och LO-grupper som började jobba i tidig ålder och som slitits ut missgynnas.
Detta då de ofta i tvingas gå i pension i förtid med yrkesskador.
En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor har tagit ett större ansvar för barn och hem.
De kvinnor som idag är fattigpensionärer har ofta arbetat deltid, varit hemma i perioder med barn då det tidigare inte fanns någon barnomsorg, haft lägre lön, varit verksamma i slitsamma yrken med hög sjukfrånvaro.
Även idag har kvinnor högre sjukfrånvaro, längre föräldraledighet, sämre karriärmöjligheter, lägre lön och större andel deltidsarbete som leder till att kvinnor får lägre pension än män.
Vi vill att ha ett nytt pensionssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen men som trots det har en omfördelande roll för att göra det mer jämlikt än dagens system.
Vi vill se ett pensionssystem som är mer solidariskt och förutsägbart.
Ett nytt pensionssystem måste utformas så att ingen riskerar att hamna under den s.k. ”fattigdomsgränsen”.
Men innan vi har ett nytt pensionssystem kan vi fortsätta att utveckla det nuvarande.
En fråga som kan lösas redan nu är den s.k. ”Bromsen”, som innebär att när det går dåligt på börsen så slår den till och pensionerna sänks.
Detta har hänt tre gånger sedan 2010!
Vi vill avskaffa ”bromsen” och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas. Pensionärer ska ha råd att bo. För att pensionärer och andra med låga inkomster ska ha möjlighet att bo bra, behövs det en bostadspolitik med fokus på att bygga bra bostäder som människor har råd att bo i. Därför har vi och regeringen infört ett nytt investeringsstöd för bostäder till äldre.

Publicerat i Pensioner, Uncategorized | Lämna en kommentar