Sorgen är äkta – även efter ett förlorat husdjur.

Willie och Wiktor vid Gumrarö

Ur källan:http://www.news55.se/kronikor/sorgen-ar-akta-aven-efter-ett-forlorat-husdjur/ ”Jag tänker på Gustafs hund som försvann. Den hade varit borta i en vecka. Gustaf satt på trappan och ropade. Gick varv efter varv runt huset, kallade på sin kompis igen. Han kunde inte sova, gick upp mitt i natten: satt inte hunden vid dörren och väntade ändå? Nej.

Gustaf och hans hund hade levt tillsammans länge. Jagat ihop. Husse var vid det här laget i 80-årsåldern och hunden minst lika gammal i hundår räknat. Med stigande ålder hade Gustafs syn försämrats, till den grad att han nu bara såg skillnad på ljus och mörker. Det var inte längre han som gick ut med hunden. Det var hunden som gick ut med honom. Som såg till att han höll sig på vägkanten, som visste att släppa förbi en framrusande bil, som alltid hittade tillbaka hem.

Sökandet efter hunden fortsatte, vecka efter vecka. Snälla grannar ställde upp, gick skallgång i skogen, körde sakta längs smala bilvägar på spaning, frågade runt. Utan resultat.

– Han kan ha blivit skrämd och ligger och trycker under en gran, trodde Gustaf.

Men en hund klarar sig inte särskilt länge på egen hand. Gustaf vägrade inse att allt realistiskt hopp var ute. Ingen svarade på annonsen i lokaltidningen, ingen hade sett spår av hans vovve. Saknaden blev flera månader gammal, den gick inte över.

– Om vargen tagit honom skulle vi hitta pälsen, det har vi inte gjort så jag tror han lever, sa han, kanske mest för att trösta sig själv.

Till sist blev Gustaf tvungen att ge upp. En ny hund var inte att tänka på – hur skulle han kunna ta sig an en valp?

– Livet blir aldrig det samma, suckade han, som åtminstone hade velat få begrava sin bäste vän, hade velat veta vad som blivit hundens öde.

Var det bara ett djur?

Modern forskning visar gång på gång att närheten till ett husdjur är bra för hälsan, både den fysiska och den psykiska, och den positiva effekten gäller i högsta grad äldre personer.

Vi som saknar den där fyrfota kompisen kan avundas hussar och mattar när deras omsorger belönas med villkorslös kärlek.

Det är inte ”bara” ett djur. Vilket blir så tydligt när djuret inte längre finns.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Få låginkomsttagare på årets valsedlar.

66CB45A8-EE73-4C62-8C92-15F755FEFC31 Ur källan: http://www.dagensarena.se/innehall/allt-farre-laginkomsttagare-pa-valsedlarna/

VAL2018 Lägst andel låginkomsttagare på valsedlarna har Socialdemokraterna. Det visar Sveriges Radio Ekots genomgång.*

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Ekot gått igenom årets 6005 rikskandidaternas inkomster och resultatet visar att andelen låginkomsttagare, en årsinkomst på som högst 200 000, på valsedlarna är 14 procent.

Störst andel har Miljöpartiet. Lägst andel har Socialdemokraterna med 11 procent. Moderaterna har 13 procent låginkomsttagare.

Andelen riksdagskandidater som tjänar över en 500 000 kronor om året ligger på 34 procent i höstens val.

Socialdemokraterna har 45 procent höginkomstkandidater, Moderaterna 47 procent. S står för den största ökningen av höginkomsttagarna – 12 procent mellan de två valen. Något som delvis kan förklaras med ökade inkomster för de flesta i landet.

En del av förklaringen kan vara att så väl statsråden som ledamöterna har höga inkomster och en del av dem återfinns på valsedlarna.

Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S) säger till radion att det kan variera lite mellan valen, och att det viktigaste är politiken.

– För oss är det viktigt att vi driver på en bra politik för att utjämna skillnaderna. Sen är det självklart bra att vi har en stor bredd och spridning.

* Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version rapporterades det att andelen låginkomsttagare totalt sett har minskat mellan valet 2014 och 2018, men det kan förklaras av att inkomsterna i samhället generellt har ökat. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Österåkers kommun tar krafttag mot droghandel

IMG_0105.jpgUr källan: http://www.osteraker.se/omsorgstod/arkiv/nyhetsarkiv2018omsorgstod/osterakertarkrafttagmotdroghandel.5.2a9bbe92160d7ec50881ed2c.html

Österåkers kommun påbörjar nu ett projekt för att stoppa droghandeln i kommunen. Såväl snabba som långsiktiga, förebyggande insatser kommer att göras.

I Österåker har en gruppering med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år uppstått som på olika sätt är involverad i drogförsäljning i kommunen, framför allt i Åkersberga centrum.

– Vi gör kraftfulla insatser där vi som kommun kan påverka i samarbete med Polisen för att motverka och förebygga droghandel och -nyttjande. Vi är en kommun som tydligt visar vårt motstånd mot droger, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun tar just nu fram en lägesbild och orsaksbild tillsammans med Polisen. Projektet Stoppa droghandeln kommer att göra snabba insatser för att stoppa drogförsäljningen i kommunen och stoppa nyrekryteringen av ungdomar, stärka berörda föräldrar, informera allmänheten, samt hjälpa ungdomar och unga vuxna att sluta med droger och hoppa av kriminella grupperingar. Sedan tidigare satsar kommunen på förebyggande arbete genom Trygg i Österåker, samarbete med skola och Polisen, nattvandring, social rondering, fritidsfältare, trygghetstelefon och drogupplysning.

Exempel på långsiktiga insatser är att stärka det förebyggande arbetet med barn, unga och familjer, höja kunskapen hos personal som möter barn och unga, norm- och värdegrundsarbete i förskolan och skolan, fysiska åtgärder i Åkersberga centrum för att öka tryggheten och säkerhet, samt utveckla samverkan med det lokala näringslivet.

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från kommunen och Polisen. Totalt beräknas 2,7 miljoner kronor avsättas för projektet under 2018.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Om innevarande krisberedskapsvecka och framtiden.

Klasstrappan

Österåkers kommun arbetar förebyggande och förberedande för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara säkra och att tillgångar och resurser inte skadas.

Österåker är en kommun utan stor industri. Vi har liten mängd tung trafik som går igenom kommunen. Däremot är vi en storstadsnära kommun. Många jobbar inne i Stockholm och kan bli påverkade på olika sätt. Det kan till exempel vara svårt att ta sig hem till Österåker om något händer i Stockholm.

– Det finns också en trygghet i att vara en storstadsnära kommun. Vi har till exempel en omfattande samverkan mellan kommunerna i regionen och en mycket kompetent räddningstjänst och polis som jobbar regionövergripande, säger Jenny Nilsson, säkerhetsstrateg i Österåkers kommun.

Hela kedjan ska hålla

Jenny Nilssons jobb är att se till att kommunen har en krisorganisation och en krisplan på plats där risker- och sårbarheter ses över, det förebyggande arbetet görs och att det inte finns några sårbarheter i kedjan.

– Vi arbetar systematiskt med förebyggande säkerhet, det är ett arbete som inte har någon början eller något slut, det pågår hela tiden. I praktiken kan det betyda allt ifrån att vi ser till att det finns brandskydd i våra fastigheter, till att vi planlägger och bygger områden och fastigheter på ett säkert sätt. Det kan på en mer jordnära nivå innebära allt ifrån att skolan lär ut om krisberedskap till att förskolebarn har reflexvästar och går på rad när de går över gatan. Att se till att man lär barnen att simma och att reflexer används. Allt är pusselbitar i det systematiska arbete som vi gör för att hålla allvarliga händelser borta, säger Jenny Nilsson.

Kommunen agerar

Om något händer som påverkar den kommunala verksamheten aktiveras kommunens krisorganisation. En krisplan finns, information ges till medborgarna och samverkan sker i regionen. Österåker samarbetar med andra kommuner, länsstyrelsen, statliga myndigheter samt med ett flertal andra aktörer.

Om jag som privatperson vill engagera mig, hur gör jag då?

– Det finns olika frivilligorganisationer att vända sig till, de gör ett jättebra jobb! Vi borde också engagera oss genom att se över vår säkerhet i vardagen. Har jag brandvarnare, funkar de? Byt till vinterdäck när så krävs, se till att barnens cykellampor fungerar. Hjälp dina medmänniskor, nattvandra, träffa andra grupper i samhället… Förebygga och förbereda, det är nyckeln, säger Jenny Nilsson.

Om Krisberedskapsveckan

Mellan 28 maj och 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en nationell kampanjvecka för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerat i Krisberedskap, Uncategorized | Lämna en kommentar

Se film från hela världen med Cineasterna.

IMG_0105.jpgsom har ett brett utbud både för barn och vuxna.

Åkersberga Filmstudio våren 2018

Välkommen att se kvalitetsfilm i biografen Facklan onsdagar kl. 19.00, torsdagar kl. 15.00 & 19.00

MEDLEMSKORT kostar 400:- (11 filmer.)

Korten säljs i BIO FACKLANS FOAJÉ måndag 8e Januari 17.00-19.00 och tisdag 9e Januari 16.00-18.00 samt före varje visning.

Kortet är personligt och får inte överlåtas. Enstaka biljetter säljs inte. Åldersgräns 15 år.

INFORMATION: Mats Sladö 540 654 36, mats.slado@gmail.com—- Eddie Vivenius 070-436 11 99, vivenius@gmail.com

10-11 Januari                BARNMORSKAN          Frankrike 2017          115min

17-18 Januari                VÅR NYA FRÖKEN        Tjeckien 2016           100min  

24-25 Januari                JORDGUBBSLANDET   Sverige 2017               90 min

7-8 Februari                   LOVING VINCENT         Polen / U.K 2017         92min

14-15 Februari              MANDOMSPROVET        USA 1967                  105min

21-22 Februari              OM SJÄL OCH KROPP    Ungern 2017             115min

7-8 Mars                         50 VÅRAR                        Frankrike 2017            88min 

14-15 Mars                     MAUDIE                          Irland   2016              113min

21-22 Mars                    NILE HILTON INCIDENT Sverige 2017             115min

4-5 April                         24 VECKOR                      Tyskland 2016           116 min

11-12 April                    GALNA AV LYCKA           Frankrike 2016           115min

Källa: http://åkersbergafilmstudio.se

Du kan nu se film strömmande direkt in i din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du får låna upp till 2 filmer i veckan.

Så här gör du:

Gå till https://www.cineasterna.com/sv/

Välj Österåkers bibliotek i menyn.

Hitta och välj en film du vill låna.

Ange ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod och klicka på ”Titta på filmen!”. Filmen är därefter tillgänglig i 48 timmar.

Det går att skapa ett konto hos Cineasterna med detta är frivilligt.

Publicerat i Cineasterna, Uncategorized | Lämna en kommentar

Var ska vi bo efter 47 år i eget gavelradhus?

Willie och Wiktor vid GumraröEfter ett 55 år långvarigt äktenskap har hustrun/sonen begärt äktenskapsskillnad. Det innebär att jag och min hund Morgan måste söka annat boende i Åkersberga för att inte bli bostads-och hemlösa pensionärer. Vi behöver minst 2 rum och kök och alla svar kommer att beaktas med stort intresse. Referenser finnes. Min e-postadress är vivenius@gmail.com och telefonnr.:0704361199. Vårt för hustruns behov elsanerade gavelradhus med skärmade kablar på Sörahemsvägen 36 i Åkersberga kommer efter 47 år att säljas för taxeringsvärdet eller till högstbjudande.

Publicerat i Hemlösa, Uncategorized | Lämna en kommentar

Säbyvikens marina i Österåkers kommun.

Säbyvikens detaljplan upphävs, då prövningstillstånd inte beviljas av miljööverdomstolen.

Historiska händelser: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sabyvikens-detaljplan-upphavs och nutida händelser vid morgondagens kommunfullmäktige :http://www.osteraker.se/download/18.2a9bbe92160d7ec50881b53e/1525861928140/4a.+Svar+på+interpellation+nr+1-2018.pdf

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar