Sänk inkomstskatten på ålderspensioner!

I en sammanställning i Dagens Industri 30/8 av partiernas skatteförslag för nästa period kan det konstateras att flera partier går längre. Bland annat vill Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna sänka skatten ännu mer för pensionärer. Det bådar gott, då det sannolikt innebär en tydlig majoritet för fortsatt sänkta skatter på arbetsinkomster och pensioner framöver.

http://www.news55.se/debatt-artiklar/debattorer-dags-att-tala-klarsprak-om-pensionarsskatten/